header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

Plaaneetota

 • Tafakkur

  Gaalaaksii

  Rabbiin warra sammuu qabu ykn warra waa xiinxallu hoggaa jedhu warra akkam baana. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ…

  Guutuu dubbisi...
 • Tafakkur

  Meerkurii

    Meerkuriin plaanetoota hanga amaatti beekaman keesaa xiqqoo yoo taatu, Adutti dhihaattee argamti. maqaan Meerkurii jedhu kun, maqaa sanamaa warri…

  Guutuu dubbisi...
 • Tafakkur

  Veenas/Venus

  Veenas Aduu irraa Meerikuritti aanuudhaan lammaffaa irratti argamti. Dachiin irra jirru tun ammoo Sadaffaa irratti argamti. Veenas Wantoota Hawaa kana…

  Guutuu dubbisi...
 • Tafakkur

  Maars

  Pilaaneetoonni ilmi namaa hanga ammaatti argama isaanii qajeellotti beeke sagal yoo tahan, hundi isaaniituu kan jiraachuun isaanii saayinsii qabatamaan mirkanaawe.…

  Guutuu dubbisi...
 • Tafakkur

  Addeessa

  Uumaa Rabbii keennaa laakkofnee fixuu hin dandeennu. Rabbiin hawaa kana haala ajaa’ibaatiin uumee jira. Uumamni isaa hir’ina takkallee hin qabu.…

  Guutuu dubbisi...
 • Tafakkur

  Lafa (Earth)

  Dachii irra dhaabbannee deemnu, ta qotannee irraa soorannu, ta mana irratti ijaarrannu, gaafa jiruu addunyaa xumurree godaannu ammoo tan itti…

  Guutuu dubbisi...
 • Og-Barruu

  Mu’jizaa Samii keessa jiru

   Qophii Abu Ibtisam Namoonni heddu,  Anbiyoonni amma dura dabran hundi, Mu’ujizaa addaa qaban, Mu’ujizaan Nabi Muhammad (SAW) hoo maali? Jedhanii…

  Guutuu dubbisi...
Back to top button