header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Oduu Ajaa'ibaa

Lammiileen Ameerika sababa dhugaatii kamriitiin du’an daran heddummaataa jiru.

Ameerikaa keessatti baay’inni namoota sababaa dhugaatii kamriitiin du’anii garmalee dabalaa akka dhufe,  “washingto post”eeruun barruun”Times”gabaase.

Akka qorannoo kanaatti sababa dhugaatii alkooliitiin, bara 2014 qofa namootni 30,700 ol kan du’an yoo ta’u, bara dabre ammo lakkofsi kun 37% dabaluu isaa qorannoon kun ibsee jira. Haaluma walfakkaatuun bara 2006-2010,  namootni 80,000 ol sababa dhukkuba  dhugaatii alkoliitiin kan du’an ta’uu qorannoon kun ifa godhee jira.

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button