180: Khuxbaa Jum’aa Afaan Arabaa dhagayuu dhabuu kiyyaaf diliin narratti ni argamtii?

  • Home
  • Aqiidaa
  • 180: Khuxbaa Jum’aa Afaan Arabaa dhagayuu dhabuu kiyyaaf diliin narratti ni argamtii?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Khuxbaa Juma’aa yeroo hedduu afaan Arabaa hin dhagayuu khuxbaa juma’a dhagayuu dhabuu

kiyyaaf maali diliin narra jiru?

 

 

Deebisaa: Afaan Arabaa hanga dandeesseen baradhuu khuxbaan gorsa keetii, gorsa kankee akka dandeesseen fahami. Waan fahamuu dhabdeef ammoo Rabbiin si hin gaafatu inshaallah.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 64

...

Back to top button
Close
Close