Advertisements

226: Soomana iddoo jireenyyaatiin alatti soommanuun ni tahaa?

  • Home
  • Soomana
  • 226: Soomana iddoo jireenyyaatiin alatti soommanuun ni tahaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  Soommanni natti seenee zihaaraaf bakka biraa jiraa bakka duraa sanitti deebi’ee soommana kiyya guuttadha moo akkamiin godha?

 

 

Deebisaa:   Keeyrii Rabbii bakka itti hojjataniif bakka itti hin hojjanne hin qabdu. Soomana duraan nama biratti soomantes achitti ka soomantuuf Rabbii tokkicha, bakka biraa ta dhayxee itti soommantus Rabbii tokkichaaf. Wanni bakka duraa sanitti deebi’aa, takkaahuu soommana bakkuma duraa sanitti guuttataniin sammuu keessa yoo si jiraatte, namni akkana siin jedhu yoo jiraate sun wallaala.

 

Dr.Liwaa’ulislaam

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 27

...

Back to top button
Close
Close