Advertisements

275: Sujuudussahwii booda tashahhudni jiraa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Salaata keessatti dogongoree sujuudussawhii dhufeenii sujuudussawhii sani boodas deebi’ee attaahiyyaata taa’e.

 

 

Deebisaa: Inuma salaammata humaa hin qabu. Sujuudussawhii lammataa itti hin deebi’uu tama duraa santi isaaf gahaa. Attahiyyaata qara’uu isaa hoggaa uf arge salaamata baafatee salaata irraa baha.

 

 

Sheikh Abdurahman Shariif

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 17
Comments
Loading...