270: Bishaaniin qaama qabbaneefachuun Sooma diigaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Ramadaan dabre kana keessa soomuu dadhabneeti birdilibsitti bishaan guunnee mataa irra kaayannee akkasitti soomaa baanee lafa gammoojjii hamtuu keessa waan turreef, bishaan achirraa jigu sun matarratti nu jiga.

 

 

 

Deebisaa: Bishaan birdilibsii irraa matatti si jigu dhiisii yoo sitti jaabaatte dhiqachuuyyuu dandeessa qabbaneeffachuuf, akka afaaniif funyaan si hin seenne qofa eeggadhu malee. Kanaafuu rakkoo hin qabu.

 

 

 

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 55

...

Back to top button
Close
Close