Advertisements

290: Nama of ajjeese irratti salaatuun taatii?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nama uf ajjeese tokko salaata irratti salaatuun ni danda’amaa akkasuma araarama isaa kadhachuun ni jiraahii?

 

 

 

 

Deebisaa: Irratti salaatuun ni danda’amaa akkasuma magfiraallee kadhachuufiin ni danda’ama. Namichi kaafiraa mitii islaamaa. Garuu dilii gurguddoo dalage. Nama islaama turee sheeyxaanumatu lubbuu isaatti fakkeesse. Rabbiin (SW) isaaf haa araaramu. Irratti salaatuulleen ni danda’ama. akkasuma Araaramallee Rabbi gaafatuuniif ni danda’amaa, qabrii islaamatti awwaaluulleen ni danda’ama.

 

Sheikh Abdurahman Shariif

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 58

...

Back to top button
Close
Close