295: Namni rahiimummaa mure akkami

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: namni tokko yoo obboleetti isaatiin waldhabee rahiimummaa sana muree yeroo fagoo walirraa ture akkam ta’uu qabaa?

 

 

Deebisaa: namni tokko rahiima muruun dubbii jajjabduudha. Haqiiqaan rahiima muruudhaa dallansuu rabbii fiddi. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa, waan akkasii san, guddoo ufirraa eeguu qabna. Bakka jirutti namni hundinuu dogongora ufii yoo arge, addunyaan hardhaan tana ganda takka taatee jirtii araaramaafii walii bira dabruufi walii dhiisuu barbaachisa.

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 44

...

Back to top button
Close
Close