328: Namni harka mirgaa hin qabne bitaan qaluu danda’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Yoo harki mirgaa dhukkubsataa yookaa citaa ta’ee bitaadhaan qaluu ni danda’aa?

 

 

 

 

Deebisaa: Yoo namni sheekhaa hin jirre, yoo namni qalma beeku isa malee hin jirre, harka bitaatiinillee qaluun ni taatii, humaa rakkoo hin qabu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 20

...

Back to top button
Close
Close