334: Namni Soomanuuf Nazrii godhe, yoo haajaan hin guunneef akkam godha?

  • Home
  • Soomana
  • 334: Namni Soomanuuf Nazrii godhe, yoo haajaan hin guunneef akkam godha?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nazriin soomanaan nazzarre akkam ta’aa? Yoo haajaan tiyya hin bahin sooma san guutuun narratti dirqamaa?

 

 

 

Deebisaa: Nazriin hogguu takka Rabbiif seenan haajana baate moo bahuu baattee inuma soomanan, nazriin Rabbii deeyniidhaa guutuun dirqama.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 7
Views: 520

...

Back to top button
Close
Close