Advertisements

390: Intalti abbaa isii diddee gurbaa kaafiraa jala dabarte akkam?

  • Home
  • Bultii
  • 390: Intalti abbaa isii diddee gurbaa kaafiraa jala dabarte akkam?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: intalti tokko abbaa isii diddee gurbaa kaafiraa tokko jala dabartee abbaan isiillee irraa dhoowwee dadhabee akkamii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: yoo abbaan irraa dhoowwuu dadhabee haga danda’u tattaafatee jedhe, maasiyaa fi diliin isiidhuma irratti deebi’a malee gara biraa hin deemu

 

Sheikh Alii Jimmaa

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 37
Comments
Loading...