header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

453: Aannan Harma dubartii xahaaraa balleessaa?

Estimated reading time: < 1 min

 

 

Deebisaa: Harmi qulqulluudha. Harmi najaasummaa hin qabuu xaahaaraa qulqullicha. Rabbitu halaala godhee humaa hin qabu. Yoo huccutti bu’eellee waa takka hin qabu.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 134

Kanas dubbisi!

455: Dhiigni da’umsaa najisa moo xahaara? yoom dhiqatamuu qaba?
451: Intalli dubraa abbaa ufii jala ni raftii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Comment

Back to top button