525: Maallaqa karaa abbaan maallaqaa hin beeyneen deebisuufiin ni taatii?

  • Home
  • Haqa Namaa
  • 525: Maallaqa karaa abbaan maallaqaa hin beeyneen deebisuufiin ni taatii?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Nama tokko ka mallaqni isaa osoo hin beeyne na seena karaa inni hin beeyneen kunnuufii ni danda’aa moo masjiida geessa?

 

 

 

 

Deebisaa:  Ee ni dandeessa. masjiida hin geessiinii eega abbaa ka beeytu taate yaa aboo horii kanatu akkanatti na waliin deemee hoo jedhii ufirraa kenniif. Yoo ka sodaattu taate karaa inni hin beeyne saniin kenniif.

Sheikh Abdurrahmaan Shariif

 

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 53

...

Back to top button
Close
Close