April 20, 2021

    Sheikh Huseen Alii gara ganda Aakiraatti godaanan

    INNAALILLAAHII WA’INNAA ILEEYHII RAAJ’UUN  Masjida guddicha Anwaar kan magaalaa Finfinneetti itti aanaa Imaamaa tahuun kan tajajilaa turan Sheikh Huseen Alii…
    April 10, 2021

    Kolleejjiin Islaamaa Iimaan barattoota 333 eebbisiise

    Kolleejjiin Iimaan  kan magaalaa Finfinneetti argamu, guyyaa hardhaa barattoota 333 kan sadarkaa dipiloomaa fi sartafikeetiin barsiisaa ture eebbisiise. Sagantaa Eebbaa…