May 27, 2023

    Mootummaan Diiggaa Masjiidotaa Hatattamaan Akka Dhaabsisu Waammichi Dhihaate

    Walgahiin ariifachiisaan Manni Marii Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yaame ibsa ejjannoo qabxii 11 qabu baasuun xumuramee jira. Walgahii ariifachiisaa hardha caamsaa…
    May 23, 2023

    Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 802, May 22, 2023

    Qophiileen Sagantaa kana keessatti isiniif dhiheessinu; Dhaddacha Jaalalaa Doosee 178ffaa Tana Quba Qabduu? Gurbaa sababaa uffannaatiif barnootarraa ari’ame