June 11, 2023

    Gamtaan Munshidoota Sikkoo fi Mandoo Hundeeffame

    Gamtaan Munshidoota Sikkoo Mandoo yaa’ii jalqabaa hardha Waxabajjii 11/2023 magaalaa Adaamaatti geggeefameen kan hundaaye yoo tahu, kaayyoon gamtichaa aartii Islaamaa…
    June 8, 2023

    Manni Marii Dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa diiggaa Masjidootaa dhiheenna raawwatamaa ture ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kenne

    Bulchiinsi magaalaa shaggar tibbana masjiidota diiguu isaa hordofuun hawaasa muslimaa kan dallansiise yoo tahu, hiriira mormii jum’aa lamaan dabran geggeeffame…