header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

130: Nama Sammuun Rakkoo Qabu irratti Ibaadaan dirqamaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nama tokko ka guddina keessatti aqlii dhabe, soommanaafi salaatni isarratti ni jiraa?

 

Deebisaa: Nama osoo uf beekuu dullumaan soomana dadhabe guyyuu nama tokko irraa nyaachisan. Takkaahuu hoggaa soommanni bahe nam soddom irraa nyaachisan. Namtichi  totorra’ee aqlii dhabe ammoo salaataafi soommanalleen waa takka isarratti hin jiru.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 135

Kanas dubbisi!

132: Namni karaa halaal hin taaneen imala deemee soomana cabse maal godha?
124: Namni tokko badii dalaguuf yaadee yoo dhiise maal godhuu qaba?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button