header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

296: Qabeenya abbaa irraa dhabee nyaadhe, akkam godha

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: wallaalummaan horii namaa nyaadhee eegasii zulmii ta’uu baradhee amma abbaa isaa hin beekuu akkam godhaa?

 

 

 

Deebisaa: shari’aan maqaa isaatiin sadaqadhu jetti. Yoo nama tokko horii isaa nyaatan, ka bakka isaa hin beeyne, ka maatii isaallee hin beeyne taatee, osoo aakiraa hin deemne dafii maqaa isaatiin sadaqadhuuf. In shaa allaah.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 51

Kanas dubbisi!

297: Nama na dalgsiifatu jalaa baduun akkami
292: Horii haati warraa dalagdee fiddu nyaachuun taatii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button