header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

313: Imaamni taa’ee namaan salaatuun akkam

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Imaamni tokko ka dhukkubsate namaan taa’ee salaatuu danda’aahii?

 

 

Deebisaa:  Yoo imaamni isa gahu hin jirre, Ee taa’ee salaatuu ni danda’a. Yoo imaama guddaa ta’ee ka isa malee namaan hin salaanne ta’e, taa’ee namaan salaatuu ni danda’a rakkoon hin jiru.

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 53

Kanas dubbisi!

314: Fira dhihoo malee, intalti Hajjii godhuun akkam
312: Du’aa’ii booda harkaan qaama haxaawatuun akkam
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button