header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

422: Qadaa soomaa ka yeroo dheeraa akkimitti baasan?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Sababaa dhiiga aadaatiif sooma hin soomannee amata dheeraa dura qadaan narra jiraa hagam ta’eellee hin beekuu; soomaa soomuun hin ta’u aadaa wajjiin jechuu beeka malee qadaa hin baasanii hin beekuu amma maaltu narraa fedhamaa?

 

 

 

 

Deebisaa: Qadaan deeynii Rabbii guddaatii baasuun dirqama eega barattee dhageessee booda baasuun dirqama. Yoo haga ta’e wallaalte qiyaasa gootee soomantee ta biraa istigifaara Rabbitti deebitaa towbaa goota jechu.

 

Sheikh Alii Jimmaa

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 13
Views: 1075

Kanas dubbisi!

425: kaffaaraa ramadaanaa abbaa manaa ti moo haadha manaatu soomuuf dirqama?
404: Ramadaana keessa of tuttuqee maniyyiin narraa bahe akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button