header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

651: Harka bitaatiin tasbiiha godhuun hayyamamaa?

Estimated reading time: < 1 min

 

Nabiin keenya waan hunda keessatti mirgaan eegaluu jaalata. Kophees haa tahuu huccuufi tasbiiha, nyaataa fi waan hundaahuu mirgaan dalaguu jaalata. Tanaaf jecha tasbiiha harkuma mirgaatiin godhutu irra jaalatama. Garuu ammoo yoo uzrii qabaattee harka bitaatiin gootes hin dilooytu inshaa Allaah! Rabbiin sirraa haa qeebalu!

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 86

Kanas dubbisi!

663: Masjiida dhiqanii mallaqa fudhachuun rakkoo qabaa?
647: Haadhaa Abbaa Tajaajiluu fi Toltuu biroo irratti hirmaachuu keessaa kamtu irra caala?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button