header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

660: Raka’aa lamaan boodaa keessatti faatihaa malee suuraa biroo dabaluun tahaa?

  • Home
  • Salaata
  • 660: Raka’aa lamaan boodaa keessatti faatihaa malee suuraa biroo dabaluun tahaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Salaata keessatti raka’aa lamaan duraa irratti faatihaafi suuraa biroo qara’ee, raka’aa lameen boodaatis haaluma wal fakkaataan yoo salaate rakkoon ni jirtii?

 

 

Deebisaa: humaa rakkoon hin jirtu. Salaata raka’aa 4 qabu keeysatti raka’aa lamaan duraa faatihaafi suuraa biroo qara’an. Raka’aa lameen boodaa ammoo suuraa faatihaa qofa qara’anii rukuu’a godhan. Karaan irra filatamaan isa kana. Ammoo yoo raka’aa lameen boodaa keessattis suuraa biroo dabalate salaanni kee hin badu. Karaan irra filatamaan sunnaa Rasuulaa jala deemuudha.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 129

Kanas dubbisi!

661: Imaama salaata dheeressu akkam godhan?
658: Salaataafi soomanni umrii meeqatti waajiba namarratti taha?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button