Browsing Tag

og barruu

Oselot

Qophii Abu Ibtisam Bineensi barruu tana keessatti ilaallu sanyii adurree yoo tahu, maqaan isaatis Oselot jedhama. Oselot

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

RISAA

RISAAN Allaattiiwwan gurguddoo keessaa isa tokko. Allaatiin kun naannoo tokko tokkotti Culullee jedhama. Naannoo garitti immoo…