Munshid Muhammad Awwal Saalah gara ganda Akhiraa godaane

Innaa Lillaahi Wa’innaa Ileeyhi Raaji’uun

Munshid Muhammad Awwal Saalah yeroo dheeraaf dhibee onnee kan dhukkubsataa ture yoo tahu, halkan edaa gara ganda akhiraatti godane.

Muhammad Awwal Saalah dhibee yeroo dheeraaf isarra ture kanaaf osoo harka hin kennatin Nashiidaawwaanii fi Muunzuumaawwan gorsa cimaa qaban qopheessee hawaasa Muslimaatiif dhiheessaa ture. Kana malees da’awaa fi qophiiwwan dhimma Islaamaa irratti yeroo hunda adda durummaan hirmaachuun beekama.

Sirni awwaalcha Muhammad Awol Saalah har’a waaree boda magaalaa Finfinnee iddoo qabrii Kolfetti kan raawwatamu tahuunis beekamee jira.

Muhammad Awwal Saalah’f Rabbiin haa araaraamu, Jannatul Firdowsiinis haa waffaqu. Maatii fi hawaasa Muslimaa bal’aaf ammoo sabrii haa kennu jenna!

Comments
Loading...