header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Elektiriik iil

0%
27 votes, 4 avg
158
Created on By nuuralhudaa

Qormaata Tafakkur- Elektiriik iil

Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 6

1. Namni Jalqaba Qurxummii Elektiriik iil jedhamu argate eenyu?

2 / 6

2. Namni Jalqaba baatrii nuti amma fayyadamnu kana hojjate eenyu?

3 / 6

3. Qaama Qurxummii Elektiriik iil keessaa kan anniisaa elektiriikii maddisiisu dhibbentaa meeqa taha?

4 / 6

4. Qurxummiin Elektiriik iil jedhamu inni guddaan hagam ulfaata?

5 / 6

5. Qurxummiin Elektiriik iil laggeen Ameerikaa kibbaa keessatti argama.

6 / 6

6. Haadhoon Qurxummii Electiriik iil hanqaaquu haga meeqaa buusti?

Your score is

The average score is 60%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Qormaata qopheessutti jirru kana akkamitti madaalta. yoo haalaan si gammachiise urjii 5 nuuf kenni. yoo si gammachiisuu dhabe ammoo urjii 1-4 keessaa hanga barbaadde kenni. galatoomi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button