header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  Og-Barruu
  December 16, 2022

  Uumama umrii isaa guutuu mukarraa hin buune

  Uumamni kun OIingo jedhama. Olingon naannawa bosona jiidhaa oowwaa jiraata. Hedduminaanis mukarraa osoo hin bu’in jirenya isaa geggeeffata. Uumama kana…
  Og-Barruu
  December 14, 2022

  Uumama Hogganaa hin qabne

  Barasinghan sanyii bosonuuti. Sanyiin bosonuu kun maqaa biraa kan swamp deer jedhamuunis ni waamama. Kunis uumamni kun hedduminaan lafa caffaatti…
  Og-Barruu
  December 8, 2022

  Horii Gaafaa Keessaa Guddicha

  Uumamni kun Ardii Eeshiyaa keessatti kan argamu yoo ta’u maqaan isaatis Gaur jedhama. Gaur sanyiiwwan bovine (BOOVAAYIN) ykn Horii gaafaa…
  Og-Barruu
  December 3, 2022

  Hoolaa Guddina Qamaatiin Harreen Wal Qixaa

  Barruu tanaan yaadaan gara Ardii Eeshiyaa imallee hoolaa bosonaa tokko isin daaw’achiisna. Maqaan isaa Argaalii jedhama. Argaaliin biyyoota Eeshiyaa jiddu…
  Back to top button