Advertisements
  Platypus, Bineensa Uumama Addaa Qabu.
  NHTV
  May 29, 2018

  Platypus, Bineensa Uumama Addaa Qabu.

  Uumamni kun uumama ajaa’ibaati. Yoo fagoo laalan uumama gosa sadih irraa waan ijaarame fakkaata malee, bineensa tokko hin fakkaatu. Qaama…
  Jarboowaa
  Tafakkur
  January 14, 2018

  Jarboowaa

  Uumamni kun Jarboowaa jedhama. Uumamni kun sanyiiwwan garagaraa 30 ol qaba. Qubsumni uumama kanaatis naannoowan gammoojjii Afriikaa Kaabaa fi Eeshiyaati.…
  Garaa Garummaa Uumamaa
  NHTV
  February 11, 2018

  Garaa Garummaa Uumamaa

  kitaabni Dikshinarii ykn hiikkaa jechootaa, kan jechoota kuma 20 qabu isinitti kennamee, jecha kitaaba san irra hin jirre takka akka…
  Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa
  Og-Barruu
  April 28, 2018

  Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa

  Dachiin irra jiraannu tun harka dhibba keessaa harki 75 bishaaniin uwwifamee jira. haaluma kanaan baay’ini lubbu qabeeyyii bishaan keessa jiraniitis,…
  Back to top button
  Close
  Close