Advertisements
  Baawobaab
  Tafakkur
  November 4, 2017

  Baawobaab

  MUKA KANA BEEYTUU? Sanyiin Muka kanaa sagaltu jira. Inni jahaa Maadaagaaskaar qofa keessatti argama. Lama dachii Afriikaa Kibbaa fi Arabiyaa…
  Wanti Akka Tasaa Uumame Hin Jiru!
  NHTV
  February 11, 2018

  Wanti Akka Tasaa Uumame Hin Jiru!

  Wanti akka tasaa argame hin jiru. Uumamni Hundi isaatuu Dizaayin godhamee lafa kaayame. Harki keenya harka keenya. Harki uumama biraa…
  Addunyaan tun akkamitti uumamte?
  NHTV
  February 11, 2018

  Addunyaan tun akkamitti uumamte?

  Warri amantii hin qabne,  hawaan tun akka tasaa uumamte jedhan. “Addunyaa tanarra dur dhoohinsa guddaa Big Bang jedhamutu ture. Innis…
  Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu
  NHTV
  February 11, 2018

  Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu

  Addunyaa tanarra carraalee heddutu jira. Carraa nuti lakkoofnee xumuru hin dandeenye. Uumamni dachii tanarra jiru ammoo tokkoon isaallee mudaa hin…
  Back to top button
  Close
  Close