Advertisements
  Maqaa fii Qaama
  NHTV
  February 11, 2018

  Maqaa fii Qaama

  Dachii tanarra wanti jiru hundi isaatuu maqaa fi amala mataa isaa qaba. Akkasumas wantoonni dachii tanaan  ala jiranis maqaa fi…
  Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)
  Tafakkur
  January 28, 2018

  Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)

  Bineensi kun Tuatara jedhama. Tuataran sanyii lootuu biyya Niiwziilaand keessatti qofa argamuudha. Ardii Niiwziilaand irra dur hantuutni hin waan hin…
  Yaak; Gafarsa Eeshiyaa
  Tafakkur
  January 31, 2018

  Yaak; Gafarsa Eeshiyaa

  Bineensi har’a daawwachuuf deemnu kun loon biyya keenyatti argamuun kan wal fakkaatu yoo ta’u, Maqaan isaa Yaak jedhama. Dabalataanis maqaa…
  Baawobaab
  Tafakkur
  November 4, 2017

  Baawobaab

  MUKA KANA BEEYTUU? Sanyiin Muka kanaa sagaltu jira. Inni jahaa Maadaagaaskaar qofa keessatti argama. Lama dachii Afriikaa Kibbaa fi Arabiyaa…
  Back to top button
  Close
  Close