Jarboowaa
  Tafakkur
  January 14, 2018

  Jarboowaa

  Uumamni kun Jarboowaa jedhama. Uumamni kun sanyiiwwan garagaraa 30 ol qaba. Qubsumni uumama kanaatis naannoowan gammoojjii Afriikaa Kaabaa fi Eeshiyaati.…
  Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu
  NHTV
  February 11, 2018

  Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu

  Addunyaa tanarra carraalee heddutu jira. Carraa nuti lakkoofnee xumuru hin dandeenye. Uumamni dachii tanarra jiru ammoo tokkoon isaallee mudaa hin…
  Binturoong
  Tafakkur
  November 29, 2017

  Binturoong

  BINTUROONG Binturong bineensota akka Mongoose, Fossa, xirinyii fi Genets jedhamiin waliin walitti dhiheenya qaba. Uumamni kun maqaa Bearcat jedhamuunis ni…
  Wanti Akka Tasaa Uumame Hin Jiru!
  NHTV
  February 11, 2018

  Wanti Akka Tasaa Uumame Hin Jiru!

  Wanti akka tasaa argame hin jiru. Uumamni Hundi isaatuu Dizaayin godhamee lafa kaayame. Harki keenya harka keenya. Harki uumama biraa…
  Back to top button
  Close
  Close